Oferta

Uwaga!

Warunek udziału w turnusie rehabilitacyjnym

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , warunkiem udziału w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed rozpoczęciem turnusu albo zaszczepienie się przeciwko COVID- 19

Przepis dotyczy uczestnika oraz opiekuna turnus rehabilitacyjnego

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV-2 , finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie wystawione :

-po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego ds. zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra

-przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Organizator turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON

Nadmorskie uzdrowisko kilka kroków od morza, dobroczynne właściwości ciechocińskiej solanki czy wyjątkowy mikroklimat beskidzkiej przyrody a także orzeźwiające powietrze polskich gór...

Search